Projects - Պահածոների արտադրության ավտոմատացում

Պահածոների արտադրության ավտոմատացում


Project Description

Գոլորշիացման կայաններ

Գոլորշիացման կայանը պահածոյացման գործընթացի հիմնական բաղադրիչներից մեկն է:  Կայանի մոնիտորինգի և ավտոմատացման ժամանակակից համակարգը բարձր արտադրողականության և բարձր որակի արտադրանքի երաշխիքն է։ Մենք առաջարկում ենք արդեն գոյություն ունեցող կայանների վերազինում՝ հիմնված ժամանակակից ավտոմատացման ծրագրերի և SCADA համակարգի վրա։ Համակարգը տրամադրում է հետևյալ հնարավորությունները՝

 • Ամբողջական մոնիտորինգ՝ վիզուալիզացիայի բարձր մակարդակով
 • Ավտոմատ մեկնարկ, աշխատանք և դադար
 • Աշխատանքային պարամետրերի արխիվացում տվյալների լոկալ կամ կենտրոնական բազայում
 • Վթարային իրավիճակերի ահազանգման համակարգ՝ կապի տարբեր ուղիներով
 • Ինտեգրում առկա ավտմատացված ղեկավարման համակարգի հետ

Պաստերիզացիա

Պաստերիզացիան պահածոյացման գործընթացի կարևոր քայլերից է։ Ավտոմատացման օգտագործումը պաստերիզացման գործընթացում թույլ է տալիս հասնել բարձր արտադրանքի որակի, նվազեցնել աշխատուժի ծախսերը և խուսափել սխալներից: Մենք առաջարկում ենք պատրաստի լուծումներ պաստերիզացիայի գործընթացը ավտոմատացնելու համար ինչպես անհատական ​​միավորի, այնպես էլ ընդհանուր համալիրի համար՝ ձեռնարկության ողջ տարածքում ավտոմատացված գործընթացների ղեկավարման համակարգում ինտեգրվելու հնարավորությամբ: Տվյալների բազայի արտահանում SQL Base, Access և այլ ֆորմատներով՝ ջերմաստիճանի, ճնշման և գործընթացի այլ կարևոր կոմպոնենտների գրառումներով և գրաֆիկական ներկայացմամբ։

Համակարգի ներդրման արդյունքում ստացված առավելությունները

 • Ավտոկլավի երկարակեցության բարձրացում ՝ տեխնոլոգիական ստանդարտներին համապատասխանության հաշվին
 • Բարձրորակ արտադրանքի ստացում տեխնոլոգիանրին հետևելու և ջերմաստիճանի ճշգրիտ պահպանման հաշվին
 • Գործառնական ծախսերի կրճատում` աշխատանքի ճշգրիտ ալգորիթմների օգտագործման միջոցով
 • Աշխատանքի անվտանգության բարելավում` լրացուցիչ պաշտպանիչ միջոցների տեղադրմամբ
 • Բոլոր պարամետրերով ավտոմատ արխիվացման համակարգի ներդրում միասնական տվյալների բազայում

Մեր ղեկավարման համակարգը բացառում է մարդկային գործոնը և նրանց թույլ տված սխալները։

Փաթեթավորում

Փաթեթավորումը գործընթաց է, որի ընթացքում ավտոմատացման օգտագործումը նպատակահարմար է և արդյունավետ: Այս ոլորտում մենք ունենք լուծումներ լայն շրջանակ՝ սկսած կոնվեյորային համակարգի պարզ սինխրոնիզացիայից մինչև մեքենայացված հսկման համակարգեր՝ խոտանի վերացմամբ։
Ներկայումս ավտոմատ սարքավորումների օգտագործմամբ փաթեթավորման գործընթացների ավտոմատացումը ավելի ու ավելի հաճախ է օգտագործվում  ակնհայտ առավելությունների պատճառով`

 • Վերացվում կամ նվազում է մարդկային գործոնի ազդեցությունը, բարելավվում է փաթեթավորման արտաքին տեսքը և արդյունքում բարձրանում է ապրանքների մրցունակությունը
 • Փաթեթավորման նյութերի սպառումը նվազում է և դառնում կայուն, ինչը հնարավորություն է տալիս խնայել ծախսվող նյութերը
 • Արտադրողականությունը և, համապատասխանաբար, արտադրանքի ծավալները բազմապատկվում են

Ռոբոտիզացված պալետավորում

Ռոբոտ-պալետիզատորի կիրառումը հիմնավորված է հետևյալ առավելություններով՝

 • Արտադրամասում տարածքի խնայողություն, ավտոմատ աշխատանք առանց օպերատորի, բարձր արտադրողականություն, աշխատանքի մեջ ճկունություն, միանգամից մի քանի հոսքագծերի արտադրանքներ դասավորում։Տեսականորեն մեկ րոպեի ընթացքում իրար վրա շարված շերտերի քանակը կարող է հասնել 15-ի: Պալետայզերն ունի պտտման 4 կամ 6 առանցք
 • Պալետայզերը բավականաչափ հուսալի է երկարատև շահագործման համար
ՊՐՈՅԵԿՏԻ ՎԱՅՐԸ:

Ռուսաստան

ՊՐՈՅԵԿՏԻ ՏԵՍԱԿԸ:

Սննդի արդյունաբերության ավտոմատացում

ՊՐՈՅԵԿՏԻ ԱՐԺԵՔԸ:

$100,000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ: